Projekty UE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Firma realizuje projekt pt. Rozszerzenie zakresu działalności VICO WIKTOR KOSATKA, celem walki z COVID-19.
Głównym celem projektu jest realizacja działań inwestycyjnych podnoszących standard usług
przedsiębiorstwa oraz zakup sprzętu umożliwiający wprowadzenie całkowicie nowych,
nieoferowanych dotąd usług, mających na celu zdobycie nowych grup klientów. Działania te pozwolą
zminimalizować skutki COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 43 665,00
Wydatki kwalifikowalne: 35 500,00
Dofinansowanie: 28 400,00

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.